SOB Finance & Control
voor een heldere en open aanpak

SOB Finance & Control biedt bedrijven op interim-basis ondersteuning op financieel gebied. Om met succes een opdracht te kunnen uitvoeren, moet de juiste balans gevonden worden tussen de wensen van de opdrachtgever en de kwaliteiten van de interim-specialist.

Ik werk daarom op de volgende manier:
1. Persoonlijk gesprek
Daarin wordt getoetst of mijn kwaliteiten overeenkomen met uw wensen en verwachtingen. Het belang van de klant staat altijd voorop.
2. Grondige analyse van de opdracht
3. Plan van aanpak
Daarin staan de doelstelling, het tijdspad en de concreet te nemen stappen. Vooraf moet de klant het 'Plan van aanpak' accorderen.
4. Evaluatie
Tijdens de opdracht zijn er regelmatig evaluaties. Als het nodig mocht zijn, kan dan tijdig bijgestuurd worden.

Helder
Uit bovenstaande werkwijze komt naar voren dat SOB Finance & Control voor een open een heldere aanpak staat. Dat geldt uiteraard ook voor de offertes, de contracten en de facturering.